نمایش 1–12 از 19 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پایه نرده کد N197

402,000 تومان488,000 تومان
کد ارتفاع(mm) عرض(mm) ضخامت(mm)
 ۱-N197 ۸۶۰ ۷۰ ۷۰
 ۲-N197 ۷۲۰ ۷۰ ۷۰

پایه نرده کد N131

650,000 تومان850,000 تومان
کد ارتفاع(mm) عرض(mm) ضخامت(mm)
 ۱-N131 ۹۰۰ ۹۰ ۹۰
 ۲-N131 ۸۶۰ ۷۰ ۷۰

پایه نرده کد N196

572,000 تومان1,115,000 تومان
کد ارتفاع(mm) عرض(mm) ضخامت(mm)
 ۱-N196 ۸۶۰ ۱۰۰ ۱۰۰
 ۲-N196 ۸۶۰ ۷۰ ۷۰
 ۳-N196 ۷۲۰ ۱۰۰ ۱۰۰
 ۴-N196 ۷۲۰ ۷۰ ۷۰

پایه نرده کد N195

330,000 تومان1,102,000 تومان
کد ارتفاع(mm) عرض(mm) ضخامت(mm)
 ۱-N195 ۱۵۰۰ ۶۰ ۶۰
 ۲-N195 ۹۰۰ ۶۰ ۶۰
 ۳-N195 ۸۶۰ ۶۰ ۶۰
 ۴-N195 ۷۲۰ ۶۰ ۶۰
 ۵-N195 ۴۵۰ ۶۰ ۶۰

پایه نرده کد N194

757,000 تومان1,060,000 تومان
کد ارتفاع(mm) عرض(mm) ضخامت(mm)
 ۱-N194 ۹۰۰ ۹۰ ۹۰
 ۲-N194 ۹۰۰ ۶۰ ۶۰

پایه نرده کد N193

967,000 تومان1,172,000 تومان
کد ارتفاع(mm) عرض(mm) ضخامت(mm)
 ۱-N193 ۹۰۰ ۹۰ ۹۰
 ۲-N193 ۹۰۰ ۶۰ ۶۰

پایه نرده کد N130

647,000 تومان1,143,000 تومان
کد ارتفاع(mm) عرض(mm) X(mm) M2(mm) M1(mm) U(mm) ضخامت(mm)
 ۱-N130 ۱۲۰۰ ۹۰ ۱۳۸ ۸۳۴ ۱۲۰ ۱۰۸ ۹۰
 ۲-N130 ۸۵۰ ۷۰ ۱۰۸ ۶۴۷ ۹۵ ۷۰

پایه نرده کد N120

630,000 تومان1,111,000 تومان
کد ارتفاع(mm) عرض(mm) X(mm) M2(mm) M1(mm) U(mm) ضخامت(mm)
 ۱-N120 ۱۲۰۰ ۹۰ ۸۰ ۸۸۹ ۱۱۶ ۱۱۵ ۹۰
 ۲-N120 ۸۵۰ ۷۰ ۶۹ ۶۹۱ ۹۰ ۷۰

پایه نرده کد N110

615,000 تومان1,111,000 تومان
کد ارتفاع(mm) عرض(mm) X(mm) M2(mm) M1(mm) U(mm) ضخامت(mm)
 ۱-N110 ۱۲۰۰ ۹۰ ۱۰۸ ۷۶۹ ۲۰۲ ۱۲۱ ۹۰
 ۲-N110 ۸۵۰ ۷۰ ۱۵۸ ۵۹۷ ۹۵ ۷۰

پایه نرده کد N100

1,143,000 تومان1,847,000 تومان
کد ارتفاع(mm) عرض(mm) X(mm) M2(mm) M1(mm) U(mm) ضخامت(mm)
 ۱-N100 ۱۲۰۰ ۹۰ ۱۰۱ ۷۳۰ ۱۹۴ ۱۷۵ ۹۰
 ۱-N100 ۸۵۰ ۷۰ ۱۱۴ ۵۵۲ ۱۸۴ ۷۰

پایه نرده کد N192

930,000 تومان
کد ارتفاع(mm) عرض(mm) X(mm) M2(mm) M1(mm) ضخامت(mm)
 ۱-N192 ۹۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۷۰۰ ۱۰۰ ۹۰

پایه نرده کد N191

979,000 تومان
کد ارتفاع(mm) عرض(mm) X(mm) M2(mm) M1(mm) ضخامت(mm)
 ۱-N191 ۹۰۰ ۹۰ ۱۴۰ ۶۵۵ ۱۰۵ ۹۰