روی گزینه سفارش های من کلیک کنید.
در این قسمت با کلیک روی جزییات میتوانید سفارش خود را ببینید.
میتوانید در این قسمت روند آماده سازی و مراحل ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.

شما میتوانید با مراجعه به پروفایل، آدرس یا بازه تحویل سفارش خود را تغییر دهید.

شما در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته می‌‏توانید سفارش خود را ثبت کنید.

خیر، امکان ثبت سفارش بصورت تلفنی امکان پذیر نیست.

خیر. بعد از صادر شدن فاکتور امکان هیچ تغییری وجود ندارد.

امکان پرداخت سفارش در محل وجود ندارد.